Anjajavy l'HôtelAnjajavy l'Hôtel byl otevřen v prosinci 2000 a je tak vzdálený, že si užívá své vlastní časové pásmo! Nachází se v nepřístupné rybářské vesnici na poloostrově na západním pobřeží Madagaskaru 120 km severně od Majunga, je Anjajavy skutečným rájem na výjimečném místě. Je zasazen do soukromé rezervace stromů baobabu, listnatého lesa
a mangrovové obývané množstvím ptáků a lemurů. Hotel se dnes znovu otevře po uzavření měsíce února.


Anjajavy - Madagascar - Around the Hotel - Leden 2021