Obrázek tohoto týdne je Chateau Vaux le Vicomte, který je asi 50 km od Paříže. Tvrdí se, že majitel Nicolas Fouquet byl uvězněn tehdejším francouzským králem, protože král žárlil, že tento zámek je lepší než jeho vlastní! Pravděpodobněji to bylo proto, že Fouquet, který pomáhal financovat francouzské válečné úsilí, vyvíjel tlak na krále, aby získal své peníze zpět.

Děkujeme Martinovi Solerovi ze společnosti Martin Soler Photography za povolení k opětovnému vytvoření obrazu.


French Plans For Glory At Verdun - Romania Stops The Germans I THE GREAT WAR Week 117 - Září 2020