Ve městě lásky je zima. Nad Paříží vane bouřka, která způsobí, že se město zastaví proti zaprášené obloze. Kopulí, která na této fotografii vystupuje, je Les Invalides, velká zlatá kupole, kde je pohřben Napoleon Bonaparte. Světlo se v Paříži neustále mění a když vidíme takové scény, jako je tato, je snadné pochopit, jak město inspirovalo zrod impresionistického hnutí.

Bouře za soumraku nad Paříží

Děkujeme Jade Maitreovi z TripShooter za povolení znovu vytvořit obrázek.


The Fall of Przemyśl - Changing Strategy On The Western Front I THE GREAT WAR Week 35 - Prosinec 2020