Pod ulicemi se leskla mokrá vápencová dlážděná Stradun, hlavní dopravní tepna ve Starém Městě v Dubrovníku. První město, které bylo založeno kolem 7. století, se stalo důležitou moří ve Středomoří během 13. století. Dubrovník je stále více oblíbený u výletních lodí a turistů. Toto zděné město je však v zimních měsících tiché, a proto je potěšením prozkoumat některé z nejlepších příkladů středověkých, renesančních a barokních památek s opevněním a branami, které poskytují vstupní body do tohoto seznamu světového dědictví UNESCO.

Stradun, hlavní ulice ve starém městě Dubrvonik.

Děkujeme Tiaře Anggamulia of Photography od Tiary za povolení k opětovnému vytvoření obrazu.


Fotografické výročí 2. týdne 2020 - Listopad 2020